MVO

MVO

Sinds jaren is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een strategische prioriteit voor McCain, dat in lijn staat met onze globale visie : “McCain, It’s All Good : Good Food – Good People – Good Company that makes people Feel good”. In 2008 heeft McCain Continentaal Europa forse stappen gezet op gebied van milieu, voeding en human resources. Dit vormt de leidraad van onze MVO-strategie.

Stappenplan « Van het veld tot op het bord » 2012-2016

  • STIMULEREN VAN DUURZAME LANDBOUW
  • ONZE MISSIE : IMPLEMENTATIE VAN EEN AARDAPPEL INKOOPBELEID MET EEN MINIMALE IMPACT OP HET MILIEU

Grond : 20% vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per ton geoogste aardappelen.

Water : implementeren van meetsystemen om vermindering van  watergebruik mogelijk te maken.

Lucht : onze CO2-afdruk verminderen en vermindering van de transportafstand van aardappelen tussen de landbouwers en onze fabrieken.

Aardappelveld : goede landbouwpraktijken garanderen door onze aardappelen 100% te certificeren (Global GAP of gelijkwaardig).

 

  • RESPECT VOOR HET MILIEU TIJDENS ONS GEHELE PRODUCTIEPROCES
  • ONZE MISSIE : “MEER PRODUCEREN MET MINDER”

Energie : voortzetten van ons reductieprogramma door 20% minder energie te verbruiken ten opzichte van 2012.

Water: ons waterverbruik opnieuw verlagen met 5% na de initiële daling van 12% tussen 2005 en 2012.

CO2 : onze CO2 uitstoot met 30% verlagen en onze jaarlijkse transportafstand van gereed product te verminderen met 750.000 kilometer.

Verpakking : verpakkingen van recycleerbare materialen gebruiken voor al onze retail producten.

 

  • STIMULEREN VAN VERANTWOORDE VOEDING
  • ONZE MISSIE : PRODUCTEN AAN ONZE KLANTEN EN CONSUMENTEN LATEN VOLDOEN AAN STRENGE NUTRITIONELE CRITERIA

Vet : gehalte van verzadigde vetzuren beperken tot maximaal 0.6% in al onze McCain aardappelproducten.

Vet : een assortiment producten lanceren met 50 % minder vet na bereiding

Zout : het zoutniveau beperken tot maximaal 0,5g/100 g in al onze McCain aardappelproducten.

Ingrediënten : alleen natuurlijke ingrediënten selecteren voor onze recepten en garantie van lactose- en glutenvrije aardappelproducten.

Communicatie : transparante en duidelijke communicatie naar onze klanten en consumenten

 

  • EEN VERANTWOORDE WERKGEVER BLIJVEN DIE HAAR MEDEWERKERS HELPT ONTWIKKELEN
  • ONZE MISSIE : GARANDEREN VAN OPTIMALE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Veiligheid : garantie van maximale veiligheid in al onze fabrieken en behouden van een TIR<1 waarmee we ons plaatsen in de Top of Class Companies van de wereld.

Ontwikkeling : het potentieel en capaciteiten van onze medewerkers ontwikkelen door minstens 3.0% van het totale salarisbedrag aan trainingen te besteden.

Beloning : ontwikkeling van een eerlijk beloningssysteem en loopbaanontwikkelingsplan voor onze medewerkers.

Gezondheid : het stimuleren van verantwoorde voeding en een actieve levensstijl voor onze medewerkers.

 

  • DICHTBIJ DE MAATSCHAPPIJ STAAN
  • ONZE MISSIE : MET DANK AAN DE AARDAPPEL TOEGANG TOT VOEDSEL GARANDEREN AAN MINDER BEVOORRECHTE BEVOLKINGSGROEPEN

Samenwerken met lokale spelers om de distributie van onze producten bij deze bevolkingsgroepen te organiseren. Een project ontwikkelen rondom de aardappel om kwetsbare bevolkingsgroepen in kansarme landen duurzame voeding te garanderen.